NAKAP LK I.

Kroužky pro ZŠ a SŠ v rámci projektu "NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE I"

Kroužky probíhají ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

Registrace

Příhlášení

2019-Kroužky-NAKAP

05. 09. 2019 00:00 – 30. 06. 2020 23:59

Kroužek robotiky - ROBODROID

Cílem tohoto kroužku je seznámit děti nejen s programováním robotů, ale i s jejich opravdovými konstrukčními díly a elektronickými moduly. Děti si z mechanických stavebnic sešroubují svůj funkční model (ten vybaví elektronickými moduly a jednotkou s mikroprocesorem) který si následně dokáží na počítačích samy naprogramovat. Sestavené modely budou umět jezdit, blikat, houkat, dokonce i zahrát písničku. Kroužek bude veden tempem přizpůsobeným schopnostem dětí 4.-5. tříd. Pro účastníky kurzu není třeba žádných znalostí z informatiky. Programování mikroprocesoru bude probíhat v grafickém programovacím jazyce Scratch, který se společně naučíme ev. zopakujeme. Jednoduché základní algoritmy a funkčnost prověříme přímo na robotech, které si děti samy postaví. Kroužek se koná každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 na SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec, budova B a povede ho lektor Ing. Zbyněk Mader, Ph.D. První setkání se koná 3.10.2019, sraz je před hlavním vchodem SPŠSE (budova A) v 15:30.

kontakt: zbynek.mader@pslib.cz , tel: 734518400 - po 15 hodině.